1. Sản phẩm bảo hành: Chế độ bảo hành này được áp dụng cho các sản phẩm Ngói gốm tráng men do Công ty cổ phần CMC (CMC) sản xuất.
  2. Thời hạn bảo hành: 39 năm kể từ ngày CMC xuất hóa đơn cho cho Khách hàng và kèm theo đó là PHIẾU BẢO HÀNH SẢN PHẨM NGÓI GỐM TRÁNG MEN CMC.
  3. Bảo hành mặt men của sản phẩm
  4. Chất lượng xương của sản phẩm
  5. Đơn vị bảo hành: Sản phẩm được bảo hành bởi Nhà sản xuất hoặc các đơn vị được ủy quyền bằng văn bản bởi Nhà sản xuất.
  6. Bảo hành người sử dụng cuối cùng: Người sử dụng cuối cùng là người thụ hưởng chính sách bảo hành của Nhà sản xuất và không áp dụng đồng thời cho những người trung gian tiêu thụ sản phẩm trong cùng một trường hợp.

7. Phiếu bảo hành có giá trị tại công trình sử dụng

Hướng dẫn bảo hành: Theo Quy trình tiếp nhận và xử lý bảo hành trong Điều lệ dịch vụ khách hàng mà công ty đã ban hành.

0001
Quy định bảo hành có điều kiện đối với sản phẩm Ngói gốm tráng men CMC 3
0002
Quy định bảo hành có điều kiện đối với sản phẩm Ngói gốm tráng men CMC 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *