Alabaster White QS2403

– Mã sản phẩm: QS2403
– Kích thước (mm): 1650 x 3200
Danh mục: