Thông tin sản phẩm

GRANITE ĐỒNG CHẤT CÔNG NGHỆ THẤM MUỐI TAN MT 88005

MT 88005

800 * 800

Trắng

Phẳng - bóng

Công nghệ in thẩm thấu