Thông tin sản phẩm

gạch lát SR 5509

SR 5509

500x500mm

Xám xanh - vân đá

Chày định hình

SHD Digital