Thông tin sản phẩm

Gạch lát PT 80002

PT 80002

800 x 800mm

Vàng vân đá

Phẳng bóng

In KTS Full HD