Thông tin sản phẩm

Gạch lát PT 60002

PT 60002

600 x 600mm

Vàng kem vân đá

Phẳng bóng

In KTS Full HD