Thông tin sản phẩm

GẠCH LÁT GX 6812

GX 6812

600 * 600mm

vàng nhạt

Nhám

3D INKJET