Thông tin sản phẩm

GẠCH LÁT GX 6811

GX 6811

600 * 600MM

Trắng ghi xám

Nhám

3D INKJET