Thông tin sản phẩm

GẠCH LÁT MC 5524

MC 5524

500 * 500mm

Xám vân đá vàng

Phẳng

Men sugar