Thông tin sản phẩm

Gạch lát LX 8840

LX 8840

800 * 800mm

Vàng vân đá

Phẳng - bóng

In Full HD