Thông tin sản phẩm

Gạch lát LX 6656

LX 6656

600 * 600mm

Trắng vân đá

Phẳng

Mài bóng nano