Thông tin sản phẩm

gạch chân tường DG 58614

DG 58614

500x860mm

Tím nhạt - Cá chép hoa sen

Chày định hình

SHD Digital