Thông tin sản phẩm

gạch chân tường DG 58613

DG 58613

500x860mm

vàng - xanh ngọc - điểm hoa

Chày định hình

SHD Digital