Thông tin sản phẩm

gạch chân tường DG 58612

DG 58612

500x860mm

Vàng - điểm hoa

Chày định hình

SHD Digital