Thông tin sản phẩm

gạch chân tường DG 58611

DG 58611

500x860mm

Vàng - vân gỗ

Chày định hình

SHD Digital