Thông tin sản phẩm

gạch chân tường DG 58610

DG 58610

500x860mm

vàng - điểm hoa

Chày định hình

SHD Digital