Thông tin sản phẩm

gạch chân tường DG 58607

DG 58607

500x860mm

Vàng kem - Vân đá

Chày định hình

SHD Digital