Quá trình hình thành và phát triển

 • Năm 1958: Tiền thân của Công ty – Nhà máy Bê tông Việt Trì – được thành lập theo quyết định của Hội đồng Bộ trưởng.
 • Năm 1965: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng chuyển nhà máy trực thuộc Công ty Kiến trúc Việt Trì và đổi tên thành Xí nghiệp Bê tông Việt Trì
 • Năm 1983: Đổi tên Công ty Kiến trúc Việt Trì thành Tổng Công ty Xây dựng Vĩnh Phú – Hoàng Liên Sơn
 • Năm 1991: Tổng Công ty Xây dựng Vĩnh Phú – Hoàng Liên Sơn đổi tên thành Tổng Công ty Xây dựng Sông Hồng và chuyển trụ sở về thành phố Việt Trì
 • Năm 1995: Xí nghiệp Bê tông Việt Trì được thành lập lại và đổi tên thành Công ty Công nghiệp Bê tông và Vật liệu Xây dựng
 • Năm 2006: Thực hiện cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty Cổ phần CMC với vốn điều lệ 40.000.000.000 đồng
 • Năm 2010:
  • Xây dựng Nhà máy gạch CMC số 2 (giai đoạn 1) với công suất 5 triệu m2/năm
  • Tăng vốn điều lệ lên 80.000.000.000 đồng.
 • Năm 2014: Tăng vốn điều lệ lên 160.000.000.000 đồng
 • Năm 2015:
  • Triển khai giai đoạn 2 xây dựng Nhà máy gạch CMC số 2 với công suất 10 triệu m2/năm
  • Tăng vốn điều lệ lên 191.999.680.000 đồng
 • Năm 2016:
  • Triển khai giai đoạn 3 xây dựng Nhà máy gạch CMC số 2
  • Tăng vốn điều lệ lên 201.599.660.000 đồng
 • Năm 2018:
  • Tăng vốn điều lệ lên 366.690.887.000 đồng