Thông tin sản phẩm

GẠCH THẺ TH 10336

TH 10336

100 * 330mm

Nâu đậm

Định hình

In KTS Full HD