Thông tin sản phẩm

GẠCH THẺ TH 10335

TH 10335

100 * 330mm

Nâu vàng

Định hình

In KTS Full HD