Thông tin sản phẩm

GẠCH THẺ DG 10335

DG 10335

100 * 330mm

Nâu đậm

Định hình

Men matt