Thông tin sản phẩm

GẠCH THẺ DG 10338

DG 10338

100 * 330mm

Trắng

Định hình

In KTS Full HD