Thông tin sản phẩm

GẠCH THẺ DG 10337

DG 10337

100 * 330mm

Đỏ

Định hình

In KTS Full HD - men matt