Thông tin sản phẩm

GẠCH THẺ DG 10334

DG 10334

100 * 330mm

Nâu ghi sữa

Định hình

In KTS Full HD