Thông tin sản phẩm

Gạch Thanh Gỗ W158008

W158008

150 x 800mm

Nâu

Bền mặt phẳng - nhám

Digital Full HD - Sản xuất nguyên viên