Thông tin sản phẩm

Gạch Thanh Gỗ W158010

W158010

150 x 800mm

Xám

Bền mặt phẳng - nhám

Digital Full HD - Sản xuất nguyên viên