Thông tin sản phẩm

Gạch Porcelain Sugar Matt

SG 81002

800 * 800

Xám - đá xanh

Nhám

Sugar effect - hiệu ứng hạt đường