Thông tin sản phẩm

Gạch ốp PT 38014

PT 38014

300 x 600mm

Nâu kẻ sọc

Phẳng - Bóng

In KTS Full HD