Thông tin sản phẩm

Gạch ốp PT 38007

PT 38007

300 x 600mm

Ghi xám

Phẳng - Bóng

In KTS Full HD