Thông tin sản phẩm

Gạch ốp PT 38001

PT 38001

300 * 600mm

Vàng nhạt

Phẳng - bóng

In KTS Full HD