Thông tin sản phẩm

Gạch ốp porcelain W 36612

W 36612

300x600mm

Trắng - vân gỗ

Phẳng

SHD Digital