Thông tin sản phẩm

Gạch ốp porcelain W 36609

W 36609

300x600mm

Trắng - vân gỗ

Phẳng

SHD Digital