Thông tin sản phẩm

gạch ốp LX 6639

LX 6639

600x600mm

Vàng - Vân đá

Phẳng

SHD Digital