Thông tin sản phẩm

gạch ốp LX 6638

LX 6638

600x600mm

Vàng - Vân đá

Phẳng

SHD Digital