Thông tin sản phẩm

gạch ốp LD 48015

LD 48015

400x800mm

Trắng - vân gỗ

Phẳng

SHD Digital