Thông tin sản phẩm

gạch ốp LD 48012

LD 48012

400x800mm

Trắng sứ - vân đá

Phẳng

SHD Digital