Thông tin sản phẩm

gạch ốp LD 48009

DD 48009

400x800mm

Trắng - Xám

Phẳng

SHD Digital