Thông tin sản phẩm

Gạch Ốp LD 36128

LD 36128

300 * 600

Xám - ghi trắng

Phẳng - bóng

Digital Full HD