Thông tin sản phẩm

Gạch Ốp LD 36126

LD 36126

300 * 600

Trắng - vân khói

Phẳng - bóng

Digital Full HD