Thông tin sản phẩm

Gạch Ốp LD 36121

LD 36121

300 * 600

Trắng - ghi - vàng

Phẳng - bóng

Digitall Full HD