Thông tin sản phẩm

Gạch Ốp LD 36115M

LD 36115M

300 * 600

Xám - ghi

Phẳng

Digital Full HD - Men matt