Thông tin sản phẩm

Gạch Ốp LD 36112

LD 36112

300 * 600

Vàng nhạt

Phẳng - bóng

Digital Full HD