Thông tin sản phẩm

gạch ốp GX 3613

GX 3613

300x600 mm

Ghi -xám vân đá

Phẳng

SHD Digital