Thông tin sản phẩm

gạch ốp DD 3628

DD 3628

300x600mm

Xám xanh - điểm hoa

Phẳng

SHD Digital