Thông tin sản phẩm

gạch lát VI TINH VT 88003

VT 88003

800x800 mm

Vàng - vân đá

phẳng

Nano kim cương siêu bóng