Thông tin sản phẩm

Gạch lát GX 6807

GX 6807

600 * 600mm

Vàng vân đá

Phẳng

In KTS Full HD