Thông tin sản phẩm

Gạch lát GX 6806

GX 6806

600 * 600mm

Vàng nhạt

Định hình

In KTS Full HD