Thông tin sản phẩm

Gạch lát GX 6804

GX 6804

600 * 600mm

Trắng

Phẳng

In KTS Full HD