Thông tin sản phẩm

Gạch lát GX 6803

GX 6803

600 * 600mm

Vàng nhạt

Nhám - định hình

In KTS Full HD