Thông tin sản phẩm

gạch lát LX 8819

LX 8819

800x800mm

Đen - vân đá

Phẳng

SHD Digital